Pracovná zdravotná starostlivosť

Vyberte si z našich balíkov preventívnych prehliadok:

PPFR

170€

Preventívna fyziatricko-rehabilitačná prehliadka

zameraná na prevenciu chorôb pohybového systému

PPZ

220€

Preventívny program

skríningový program z pohľadu kardiologického a onkologického rizika

PPG

170€

Preventívna gynekologická prehliadka

s dôrazom na včasnú diagnostiku onkologických ochorení

PPK

170€

Preventívna kardiologická prehliadka

s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení a ich rizikových faktorov

PP1

300€

Preventívny program

s dôrazom na včasnú diagnostiku onkologických ochorení

PP2

350€

Preventívny program

s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, porúch pohybového systému a psychosomatických rizikových faktorov pre pracovníkov stredného manažmentu

PPU

170€

Preventívna urologická prehliadka

s dôrazom na včasnú diagnostiku onkologických ochorení