Pre vaše zdravie
Buďte našim pacientom a spoločne sa vydajme na cestu úspešnej liečby. Sme súkromná preventívno-diagnostická klinika rodinného typu, kde ponúkame príjemné prostredie, modernú diagnostickú prístrojovú techniku, profesionálny a odborný prístup tímu lekárov
AKCIA
Nechajte sa BEZPLATNE vyšetriť našim rehabilitačným lekárom, ktorý vám nastaví personalizovanú liečbu na našom rehabilitačnom pracovisku. Stačí iba výmenný lístok od Vášho všeobecného lekára pre dospelých. Objednajte sa na 0903 719 767, alebo e-mailom na objednavanie@probios.sk
Chystáme nové priestory
Pre našich pacientov sa snažíme vytvárať čo najpríjemnejšie prostredie, preto pre vás pripravujeme kompletnú rekonštrukciu priestorov polikliniky Ružová dolina 21 v roku 2024
Laser BTL
Zbavte sa bolesti pomocou vysokovýkonného laseru II. generácie od spoločnosti BTL
Viac informácií
UZV Prístroj
 VOLUSON
Nový ultrazvukový prístroj VOLUSON E8 RSA BT21 od spoločnosti General Electric 3D/4D
Viac informácií
Mamografia
Úplne nový plne digitálny Mamografický systém Selenia® Dimensions®
Viac informácií

Oznamy:

Klienti PRO BIOS - Ružová dolina 21 majú bezplatné parkovanie pred budovou poskytovateľa (podľa kapacitných možností). Mimo budovy poskytovateľa môžu parkovať na uliciach Ružová dolina, Klincová a Zelinárska bezplatne od 06:00 - 14:00 hod

Oznamy:

Klienti PRO BIOS - Ružová dolina 21 majú bezplatné parkovanie pred budovou Poskytovateľa (podľa kapacitných možností), mimo budovy Poskytovateľa môžu parkovať na uliciach Ružová dolina, Klincová, Zelinárska bezplatne v čase od 06:00 - 14:00 hod.

PRO BIOS spol. s r. o.
neštátna poliklinika

O nás

PRO BIOS spol. s r. o. neštátna poliklinika pôsobí ako súkromný poskytovateľ v ambulantnom zdravotnom systéme od roku 1995. Máme uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami SR (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.).

Poskytujeme všeobecnú a špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v Bratislave na viacerých miestach. Ponúkame špeciálne celoročné, rodinné aj preventívne programy pre dospelých.

Zabezpečujeme klientom objednávací systém a zároveň poskytujeme na vyšetrenie dostatočný časový interval. Diagnostické a liečebné výkony vykonávame pomocou moderných lekárskych prístrojov zodpovedajúcich normám EÚ podľa najmodernejších medicínskych trendov.

Vykonávame zdravotnú starostlivosť, diagnostické doriešenie, konziliárne vyšetrenie v špecializovaných ambulanciách polikliniky PRO BIOS, prípadne na vyšších pracoviskách. Vyšetrenia optimálne zosúlaďujeme s modernou technikou a erudovanými odborníkmi, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť podľa najnovších poznatkov a vyšetrovacích metód.

Sídla našich ambulancií:

RUŽOVÁ DOLINA 21

RUŽOVÁ DOLINA 19

Čo ponúkame?

Neštátna poliklinika PRO BIOS ponúka svojim zmluvným klientom celoročnú zdravotnú starostlivosť, preventívnu zdravotnú starostlivosť, pracovnú zdravotnú starostlivosť a prehliadky vo vzťahu k práci.

Pracovná zdravotná starostlivosť

Preventívne prehliadky

Celoročná zdravotná starostlivosť

Čo plánujeme?

Pripravujeme renováciu našej kliniky pre vaše maximálne pohodlie!