Všeobecné lekárstvo pre dospelých

Ružová dolina 21

MUDr. Gregorová Ida od 01.07.2024 do 04.07.2024 neambuluje, zastupujúci lekár MUDr. Pristašová Monika na ambulancií všeobecného lekára pre dospelých na adrese Tehelná 26, 831 03, prvé poschodie, č. dv.151 a 152, Tel.: +421 910 686 509, e-mail: vseobecnylekar@probios.sk.

MUDr. Ida Gregorová

Všeobecný lekár pre dospelých

Ivana Adamcová

Zdravotná sestra

Ordinačné hodiny

•   Pondelok: 8:00 -15:00

•   Utorok: 7:00 – 13:00

•   Streda: 7:00 - 13:00

•   Štvrtok: 7:00 – 13:00

•   Piatok: 7:00 – 12:00

Rozsah zdravotného obvodu

•   Ulica Ružová dolina

nepárne čísla

Vážení pacienti, v prípade záujmu o vystavenie elektronického receptu na chronicky užívané lieky nám požiadavky zasielajte na adresu rodinnylekar@probios.sk alebo v prípade potreby je možné o vystavenie receptov požiadať aj telefonicky vo vyhradenom čase – vid. rozvrh ordinačných hodín.

V emailovej žiadosti prosím uveďte korektne nasledujúce informácie:

  • názov lieku, gramáž, počet balení
  • pri žiadosti o predpis liekov na odporučenie odborných lekárov uveďte prosím aj meno špecialistu, jeho odbornosť a dátum posledného vyšetrenia na odbornej ambulancii (nesmie byt staršie ako 12 mesiacov). Podľa možnosti je vhodné pripojiť správu od odborníka v elektronickej forme. Elektronický recept bude po doručení požiadavky odoslaný do 2-3 pracovných dní