Tbiliská 6

Zoznámte sa s prostredím našej polikliniky, prípadne kontaktujte priamo svojho lekára

Špecializácie

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme v nasledovných špecializáciách