Spirometria

Ružová dolina 21

 OZNAM 

Popis oznamu

MUDr. Zuzana Kántor

Vyšetruje deti od 15 rokov

Denisa Demová

Zdravotná sestra

Ordinačné hodiny

•  Pondelok: 8:00 -13:40

•  Utorok: 7:00 - 15:00

•  Streda: 9:00 - 14:40

•  Piatok: 7:00 - 14:00

Popis

Je základná vyšetrovacia metóda na určenie diagnostiky niektorých pľúcnych ochorení ako aj kontroly účinnosti ich liečby. Výsledkom spirometrického vyšetrenia sú krivky, ktoré znázorňujú funkčnosť a stav pľúc pacienta. Dané krivky ukazujú lekárovi akým spôsobom dokážu pľúca okysličovať krv a zaistiť tak pre organizmus dostatočné množstvo kyslíka, ktoré je nevyhnutné pre zachovanie života pacienta. Pri nameraných hodnotách sa zohľadňuje vek, pohlavie a výška vyšetrovaného s cieľom zabezpečiť reálne a objektívne hodnoty vyšetrenia.
Ide o meranie objemu vdychovaného a vydychovaného vzduchu v závislosti na rýchlosti jeho prietoku. Podľa tvaru krivky na zázname sa dá orientačne stanoviť obštrukcia (zúženie) dýchacích ciest a miera ventilačnej poruchy pľúc.

Vyšetrenie

  • nie je časovo náročné
  • je bezbolestné
  • nevyžaduje špeciálnu prípravu pacienta
  • má veľkú výpovednú hodnotu
  • poukazuje na aktuálny stav a funkciu dýchacích ciest, na základe ktorých lekár určí liečbu.

Pokyny pred vyšetrením

  • 1 hodinu pred vyšetrením nejesť
  • nepiť sladené a perlivé nápoje
  • 24h pred vyšetrením neužiť inhalačné spreje (pokiaľ to nevylučuje zdravotný stav pacienta)