Pracovná zdravotná starostlivosť

Vyberte si z našich balíkov celoročnej zdravotnej starostlivosti:

CPR1

490€/2 osoby

Celoročná rodinná zdravotná starostlivosť

všeobecná, špecializovaná, špecializovaná iná zdravotná starostlivosť, preventívny program PP1

CPR2

520€/2 osoby

Celoročná rodinná zdravotná starostlivosť

všeobecná, špecializovaná, špecializovaná iná zdravotná starostlivosť, preventívny program PP2

CP1

450€

Celoročný zdravotný program

preventívny, diagnosticko-liečebný, dispenzárny – pre základný manažment

CP2

480€

Celoročný zdravotný program

preventívny, diagnosticko-liečebný, dispenzárny – pre stredný manažment

CP

300€

Celoročný poplatok

všeobecná, špecializovaná, špecializovaná iná zdravotná starostlivosť

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Celoročný poplatok môže klient uhradiť až po uzavretí Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom pre dospelých, resp. gynekológom, a to buď osobne v hotovosti/platobnou kartou na centrálnej karte v Ružovej doline 21, 821 09 Bratislava, alebo bankovým prevodom na účet neštátnej polikliniky PRO BIOS spol. s.r.o. neštátna poliklinika (IBAN: SK92 0900 0000 0000 1144 2795, variabilný symbol = časť rodného čísla klienta pred lomítkom, do poznámky uveďte meno a priezvisko kliena a skrátený názov uhradeného programu)