INFÚZNA TERAPIA VYSOKO DÁVKOVANÝM VITAMÍNOM C

Naša klinika aplikuje liečivo pod registrovanou značkou č. 1 pre intravenózny vitamín C od spoločnosti Pascoe, ktorý je výsledkom 30 rokov klinických štúdií. Liečivo je oficiálne schválené ŠUKL.

Vitamín C zlepšuje kvalitu života u onkologických pacientov, najmä znižuje únavu, bolesti, stav depresie, mukozitídu, nábeh k infekčným ochoreniam,
nevoľnosť/vracanie, poruchy spánku, nechuť k jedlu, všeobecnú psychickú, emocionálnu, mentálnu a celkovú únavu. Výsledkom infúznej terapie býva najmä celkové zlepšenie zdravotného stavu, zlepšenie telesných, citových, kognitívnych a sociálnych funkcií, zlepšenie vitality u pacientok s rakovinou prsníka.

Vitamín C - Injektopas 7,5 g má vysoko protizápalový potenciál. Ďalej znižuje veľkosť nádoru a zlepšuje mieru odpovede na rozličné cytostatiká. Potlačuje angiogenézu a tvorbu metastáz.

Zohráva dôležitú úlohu pri obnove tkanív. Klinické štúdie u pacientov podstupujúcich chirurgický zákrok, u pacientov s popáleninami a ťažkými zápalmi ukazujú, žeinjekcie/infúzie vitamínu C vedú k rýchlejšej normalizácii klinických príznakov a laboratórnych parametrov a to sa odzrkadľuje v rýchlejšom hojení a kratšom pobyte na lôžku.

Liečebná chemoterapia, ožarovanie, zápalové procesy, zvýšená telesná a psychická záťaž, cigarety, alkohol, znečistené životné prostredie a vzduch zvyšujú oxidatívny stres, ktorý znižuje hladinu vitamínu C, to následne spôsobuje zvýšený sklon k infekciám, nábeh na nádorové ochorenia, kardiovaskulárne ochorenia, zápalové reumatické ochorenia, neurodegeneratívne ochorenia a alergie.

Pri perorálnom užití (tablety, sirupy) vitamínu C nie je možné dosiahnuť také vysoké koncentrácie. Vitamín C sa vstráva v tenkom čreve pomocou špeciálnych transportných molekúl, a tak sa dostáva do krvi. Počet týchto transportérov je však obmedzený, takže do krvi sa dostane len časť vitamínu C.

Výsledkom biochemických a fyziologických funkcií vitamínu C sú ochrana pred infekciami, protizápalový účinok, ochrana pred aterosklerózou, kontrola krvného tlaku, zvládanie stresu, ochrana pred demenciou a depresiou, hojenie rán, ochrana pred osteoporózou, zvyšovanie energie, odbúravanie škodlivých látok, tvorba krvi, chemoterapeutický potenciál.

Kontraindikácie:

  • PRECITLIVENOSŤ NA KYSELINU ASKORBOVÚ
  • OCHORENIE OBLIČIEK
  • OCHORENIE ALEBO PREDISPOZÍCIA NA OCHORENIE OBLIČKOVÝCH KAMEŇOV
  • OCHORENIA TALASÉMIA, HEMOCHROMATÓZA, SIDEROBLASTICKÁ ANÉMIA

Podanie infúzie je komfortné a netrvá dlhšie ako 30min., v deň podania infúzie by klient mal dodržať diétne opatrenie, a to- nejesť jedlá obsahujúce oxoláty: špenát, červená repa, čokoláda či orechy.
Pre bližšie informácie a objednania kontaktujte priamo ambulanciu aplikácie intravenózneho vitamínu C e-mailom: odbery@probios.sk alebo telefonicky cestou recepcie kliniky 0903 719 767.

Cena jednej kompletnej aplikácie intravenózneho vitamínu C Injektopas 7,5 g Pascoe je 30,- EUR.