TBILISKÁ 6

1. poschodie zdravotného strediska 

Z dôvodu rekonštrukcie priestorov je RTG pracovisko Tbiliská 6 dňa 02.06.2023 uzatvorené.