PREVENTÍVNY PROGRAMY PPZ
220 €
Skríningový preventívny program z pohľadu kardiologického a onkologického rizika.
PREVENTÍVNY PROGRAMY PP1
300 €
Preventívny program pre pracovníkov základného manažmentu s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení.
PREVENTÍVNY PROGRAMY PP2 
350 €
Preventívny program pre pracovníkov stredného manažmentu s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, porúch pohybového aparátu a psychosomatických rizikových faktorov.
PREVENTÍVNY PROGRAMY PP3
550 €
Preventívny program pre pracovníkov vrcholového manažmentu s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, porúch pohybového aparátu, psychosomatických rizikových faktorov a medicínsko-psychologické antistresové opatrenia, antioxidanty v prevencii chorôb a oxidačného stresu.