PREVENTÍVNY PROGRAM PPZ

nehradený z verejného zdravotného poistenia ... 

Anamnestické údaje zamerané na zisťovanie možných chorobných stavov, analýzu výskytu ochorení a rizikových faktorov u vyšetrovaného a jeho priamych rodinných príslušníkov, zhodnotenie možného vplyvu zamestnania, životného štýlu a životného prostredia na vznik ochorenia, zisťovanie základných funkcií trávenia, príp. patologických zmien stolice.

Odbery biologických materiálov na biochemické a hematologické vyšetrenia: krvný obraz + diff., sedimentácia červených krviniek, základné metabolity (glukóza, kreatinín, AST, ALT), sérum – lipidový profil (cholesterol, triacylglyceridy, HDL, LDL), chemické vyšetrenie moču.

Interné vyšetrenie zamerané na jednotlivé orgánové systémy, vrátane zmerania krvného tlaku a pulzu, EKG vyšetrenie 12 zvodmi, orientačné vyšetrenie kože, miazgového systému, štítnej žľazy, orientačné gastro-enterologické vyšetrenie zamerané na základné funkcie trávenia.

Gynekologické vyšetrenie pozostávajúce z palpačného vyšetrenia, vyšetrenia pomocou pošvových zrkadiel, kolposkopie, onkocytologických sterov, palpačného vyšetrenia prsníkov s edukáciou klientky o samovyšetrovaní prsníkov a ultrazvukové vyšetrenie ženských pohlavných a močových orgánov intravaginálnou alebo transabdominálnou sondou.

Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov u žien do 40 rokov a v prípade indikácie doplnené mamografickým vyšetrením.

Mamografické vyšetrenie u žien nad 40 rokov a v prípade indikácie doplnené ultrazvukovým vyšetrením prsníkov.

Urologické vyšetrenie mužov pozostávajúce z palpačného vyšetrenia brucha, obličiek, prostaty a obsahu mieška, ultrazvukové vyšetrenie obličiek, močového mechúra, prostaty a obsahu mieška.

Ultrazvukové vyšetrenie brušných orgánov – pečene, žlčových ciest, žlčníka, podžalúdkovej žľazy, obličiek a sleziny.

Základné očné vyšetrenie – vyšetrenie subjektívnej refrakcie, objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom, vnútroočného tlaku. bezkontaktným tonometrom.

Individuálne vyhodnotenie celkového zdravotného stavu a vypracovanie lekárskej správy vrátane plánu starostlivosti o zdravie.

 

Klient neštátnej polikliniky PRO BIOS po absolvovaní preventívneho programu:

Obdrží lekársku správu. Ďalšie diagnostické doriešenie na základe indikácie lekára mu zabezpečia špecializované ambulancie neštátnej polikliniky PRO BIOS za poplatky z cenníka nadštandardu. Následne môže využívať, ak sa stane zmluvným klientom neštátnej polikliniky PRO BIOS, nadštandardný systém pri poskytovaní celoročnej všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti (viď príloha č. 2) za celoročný poplatok CP (270 € /osoba).

Sankčný poplatok za nevyužitý rezervovaný čas pre klienta: 10 €