PREVENTÍVNY PROGRAM PP3 

rozšírený preventívny program s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych
a onkologických ochorení, porúch pohybového systému, psychosomatických rizikových faktorov
a medicínsko-psychologické antistresové opatrenia, antioxidanty v prevencii chorôb a
oxidačného stresu - pre pracovníkov vrcholového manažmentu

Preventívny program PP3 obsahuje:

Anamnestické údaje – zamerané na zisťovanie možných chorobných stavov, analýzu výskytu ochorení a rizikových faktorov u vyšetrovaného a jeho priamych rodinných príslušníkov, zhodnotenie vplyvu zamestnania, životného štýlu a životného prostredia na vznik ochorenia, zisťovanie základných funkcií trávenia, príp. patologických zmien stolice.

Odbery biologických materiálov na biochemické a hematologické vyšetrenia: krvný obraz + diff., sedimentácia červených krviniek, základné metabolity a enzýmy (glukóza, kreatinín, kyselina močová, bielkoviny, bilirubín celkový, ALT, GMT, ALP), sérum – lipidový profil (cholesterol, triacylglyceridy, HDL, LDL), sérum – minerály (natrium, kálium), chemické vyšetrenie moču, onkomarkery (substancie avizujúce nádorové ochorenie) u mužov nad 50 rokov veku (PSA), u žien nad 40 rokov veku (CA125), v indikovaných prípadoch bez ohľadu na vek.

Odber krvi na zistenie metabolického stavu (antioxidanty-oxidačný stres) – v krvi a v plazme analýza ochranných látok proti stresu (antioxidanty) a v plazme peroxidácia lipidov (stresový parameter).

Interné vyšetrenie – zamerané na jednotlivé orgánové systémy, vrátane zmerania krvného tlaku a pulzu, EKG vyšetrenie 12 zvodmi, ergometrické vyšetrenie (záťažové EKG), vyšetrenie pomeru telesného tuku k celkovej hmotnosti, stanovenie hmotnostného indexu – BMI a podielu telesného tuku k celkovej hmotnosti (BFI), orientačné vyšetrenie kože, miazgového systému, štítnej žľazy, gastroenterologické vyšetrenie zamerané na základné funkcie trávenia.

Kardiologické vyšetrenie – komplexné špecializované vyšetrenie (anamnéza).

Gynekologické vyšetrenie – palpačné vyšetrenie, vyšetrenie pomocou pošvových zrkadiel, kolposkopia, onkocytologické stery, palpačné vyšetrenie prsníkov so zaučením samovyšetrovania prsníkov a ultrazvukové vyšetrenie ženských pohlavných orgánov intravaginálnou alebo transabdominálnou sondou.

Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov – všetkých žien do 40 rokov (v prípade indikácie doplnené mamografickým vyšetrením).

Mamografické vyšetrenie – všetkých žien nad 40 rokov, doplnené ultrazvukovým vyšetrením prsníkov.

Urologické vyšetrenie – palpačné vyšetrenie brucha, obličiek, prostaty a obsahu mieška, ultrazvukové vyšetrenie obličiek, močového mechúra, prostaty a obsahu mieška.

Ultrazvukové vyšetrenie – štítnej žľazy a brušných orgánov (pečene, žlčových ciest, žlčníka, podžalúdkovej žľazy, obličiek a sleziny).

Spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc.

Dermatovenerologické vyšetrenie – zamerané na výskyt prekanceróz a rizikových pigmentových névov, ako aj iných kožných ochorení.

Videorektoskopické vyšetrenie alebo TEST na okultné krvácanie – vyšetrenie konečníka a koncovej časti hrubého čreva zamerané na včasnú diagnostiku onkologických a zápalových ochorení.

Kompletné očné vyšetrenie – vyšetrenie subjektívnej refrakcie, objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom, vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom, stanovenie objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom v mydriáze (po medikamentóznom rozšírení zreničiek), vyšetrenie predného segmentu oka, vyšetrenie šošovky biomikroskopicky, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie farbocitu pri hodnotení spôsobilosti vedenia motorového vozidla.

Preventívny program PP3

Rozšírený preventívny program s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, porúch pohybového systému, psychosomatických rizikových faktorov a medicínsko-psychologické antistresové opatrenia, antioxidanty v prevencii chorôb a oxidačného stresu - pre pracovníkov vrcholového manažmentu.

Vyšetrenie pohybového aparátu – zamerané na včasnú diagnostiku ochorení pohybového aparátu a neurologických ochorení.

Psychodiagnostické vyšetrenie – cielené na zistenie psychosociálnych a osobnostných rizikových faktorov, následná interpretácia výsledkov a poradenstvo, event. psychoterapia zameraná na stresom podmienené psychosomatické poruchy.

Individuálne vyhodnotenie celkového zdravotného stavu a vypracovanie lekárskej správy vrátane plánu starostlivosti o zdravie.

 

Klient neštátnej polikliniky PRO BIOS po absolvovaní preventívneho programu:

Obdrží lekársku správu. Ďalšie diagnostické doriešenie na základe indikácie lekára a odporúčacieho lístka mu zabezpečia špecializované ambulancie neštátnej polikliniky PRO BIOS podľa Cenníka spoločnosti následne môže využívať, ak sa stane zmluvným klientom neštátnej polikliniky PRO BIOS, nadštandardný systém pri poskytovaní celoročnej všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti (viď príloha č. 2) za celoročný poplatok CP (270 € /osoba).

Ak sa objednaný klient v dohodnutom termíne na objednané vyšetrenie alebo lekársku prehliadku nedostaví a neoznámi túto skutočnosť minimálne 24 hodín pred dohodnutým termínom písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty (objednavanie@probios.sk), môže PRO BIOS od klienta požadovať sankčný poplatok vo výške 10 €.