POLIKLINIKA TEHELNÁ

PRVÉ POSCHODIE (zo schodiska doprava), č. dverí 151 a 152