LPZ

Vstupná /preventívna lekárska prehliadka

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu, moč chemicky)
25€
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP2

Zvýšená psychická záťaž

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
85€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP4

Riziko hluku

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
35€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
audiometrické vyšetrenie
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP6

Riziko vibráií

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
50€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
neurologické vyšetrenie
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP8

Práca vo výškach

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
95€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
EKG, neurologické vyšetrenie
ORL vyšetrenie
kompletné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrak. ostrosti, stanovenie objekt. refrakcie automat. refraktometrom v mydriáze - po medikamentóznom rozšírení zreničiek, vyšet. predného segmentu oka, vyšet. šošovky biomikroskopicky, vyšet. očného pozadia, zmeranie vnútroočného tlaku, perimeter)
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP10

Práca s bremenami

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
30€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
ortopedické vyšetrenie, resp. FBLR na základe indikácie lekára (20 EUR, nie je zahrnuté v cene LP10)
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP12

Vyšetrenie na zbrojný preukaz

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
120€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
EKG vyšetrenie
psychologické vyšetrenie
kompletné očné vyšetrenie (vyš. zrak. ostrosti, stanov. objekt. refrakcie automat. refraktometrom v mydriáze - po medikamentóznom rozšírení zreničiek, vyš. pred. segmentu oka, vyš. šošovky biomikroskopicky, vyš. očného pozadia, zmeranie vnútroočn. tlaku, vyšetrenie farbocitu, perimeter)
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP14

Práca v infekčnom prostredí

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
45€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky, Bi celkový), mikrobiologické vyšetrenie podľa typu pracoviska – nie je zahrnuté v cene
EKG vyšetrenie
RTG hrudníka
očkovanie – nie je zahrnuté v cene – závisí od očkovacej vakcíny (napr. chrípka, hepatitída A - B)

LP1

Administratíva, manuálna práca

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
35€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP3

Práca so zobrazovacími jednotkami, referenční vodiči

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
40€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
základné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrakovej ostrosti, objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom, vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom, vyšetrenie farbocitu pri hodnotení spôsobilosti vedenia motorového vozidla)
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP5

Riziko prachu

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
45€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
RTG hrudníka
spirometrické vyšetrenie
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP7

Riziko karcinogénov

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
65€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, OK v stolici, Bi celkový, GMT, moč chemicky), PSA /CA 125) na základe indikácie lekára – nie je zahrnuté v cene
USG vyšetrenie brušných orgánov
RTG hrudníka
USG vyšetrenie prsníkov na základe indikácie lekára (20 EUR, nie je zahrnuté v cene LP7)
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP9

Práca v noci

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
50€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
základné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrak. ostrosti, objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom, vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom)
EKG vyšetrenie
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP11

Vodič z povolania

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
140€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
EKG vyšetrenie
psychologické vyšetrenie
kompletné očné vyšetrenie (vyš. zrak. ostrosti, stanov. objekt. refrakcie automat. refraktometrom v mydriáze - po medikamentóznom rozšírení zreničiek, vyš. pred. segmentu oka, vyš. šošovky biomikroskopicky, vyš. očného pozadia, zmeranie vnútroočn. tlaku, vyšetrenie farbocitu, perimeter)
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP13

Práca s chemickými látkami

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
35€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
toxikologické vyšetrenie – nie je zahrnuté v cene – závisí od typu chemickej látky
EKG vyšetrenie
záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP15

Vydanie zdravotného preukazu

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
65€
laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky, mikrobiologické vyšetrenie: TR, TT, TN)
RTG hrudníka