- diagnostiku a liečbu alergických ochorení dýchacieho systému, nosa, očí, kože, tráviaceho traktu

- zaoberá sa poruchami imunity a chronicky sa opakujúcimi infekciami močovo-pohlavných orgánov, únavovým syndrómom

- diagnostikuje a lieči alergiu na potraviny, lieky, domáce zvieratá a hmyz