Celoročný komplexný poplatok CP

všeobecná, špecializovaná iná zdravotná starostlivosť 

Klientom, ktorí uzavreli dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou 

PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, resp. v gynekologickej ambulancii, poskytujeme celoročnú komplexnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu určenom platnou legislatívou vo všetkých ambulanciách neštátnej polikliniky PRO BIOS.

Celoročný poplatok je splatný každý rok vopred. Klient, ktorý si zakúpi celoročný poplatok bez prerušenia na ďalšie obdobie najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho zmluvného roka, získava automaticky nárok na zvýhodnenú cenu pre verných klientov.

Celoročná komplexná zdravotná starostlivosť:

  • Celoročná všeobecná zdravotná starostlivosť
    všeobecné lekárstvo pre dospelých
  • Celoročná špecializovaná zdravotná starostlivosť
    gynekológia a pôrodníctvo
  • Celoročná špecializovaná iná zdravotná starostlivosť

dermatovenerológia, endokrinológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, imunlógia a alergológia, kardiológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, rádiógia (MMG, USG, RTG), spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc, urológia, vnútorné lekárstvo

Zakladná cena CP: 270 / rok 1 osoba

Zvýhodnená cena CP: 250 / rok 1 osoba

Ak sa objednaný klient v dohodnutom termíne na objednané vyšetrenie alebo lekársku prehliadku nedostaví a neoznámi túto skutočnosť minimálne 24 hodín pred dohodnutým termínom telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty (objednavanie@probios.sk), môže PRO BIOS od klienta požadovať sankčný poplatok vo výške 10 €.