Neštátna poliklinika PRO BIOS ponúka svojim klientom FRO permanentku v hodnote 150 € na využívanie služieb fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.

Zmluvní klienti neštátnej polikliniky PRO BIOS môžu získať FRO permanentku s 20 % zľavou „FRO-20“, t. j. za zvýhodnenú cenu 120 €, ostatní klienti s 10 % zľavou „FRO-10“, t. j. za zvýhodnenú cenu 135 €. 

FRO permanentka sa vystavuje na meno klienta a je neprenosná. Jej čerpanie je viazané na obdobie jedného kalendárneho roka. Na každú vybranú službu fyziatricko-rehabilitačného oddelenia sa musí klient vopred objednať. Čerpaním sa hodnota FRO permanentky zníži o hodnotu poskytnutej služby podľa cenníka samoplatcu.

Ak sa objednaný klient v dohodnutom termíne na objednané vyšetrenie alebo procedúru nedostaví a neoznámi túto skutočnosť minimálne 24 hodín pred dohodnutým termínom písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty (objednavanie@probios.sk), môže PRO BIOS od klienta požadovať sankčný poplatok vo výške 10 €.

FRO permanentka: Cena FRO-10: 135 € /osoba Cena FRO-20: 120 € /osoba

Výkony nehradené zdravotnými poisťovňami (samoplatca).

Lekárske odborné vyšetrenie
50 €

FYZIATRICKO-REHABILITAČNÉ SLUŽBY

Klasická celotelová masáž
60 MiN
25 €
Klasická /reflexná masáž, mäkké techniky
30 MIN
20 €
Reflexná masáž chodidiel
15 €
Liečebná telovýchova (LTV)
30 MIN
15 €
Liečebná telovýchova (LTV)
60 MIN
20 €
Liečba teplom
(suché teplo/rašelinové zábaly), elektroliečba (UZ,magnet,interf. prúdy, laser, biolampa)
10 €
Permanentka FRO
(10 x elektroliečba)
80 €
Permanentka FRO
(5 x masáž/LTV)
80 €
Kineziotaping 1 cm
0,10 €
Permanentka na 10 skupinových cvičení
(Permanentka na 10 skupinových cvičení)
90 €
Permanentka na 10 cvičení
(LTV/Pilates v trvani 60 MIN)
120 €
Bankovanie
30 MIN
15 €
Bankovanie + teplý zábal
20 €
Bankovanie + mäkké techniky
30 €