CELOROČNÝ KOMPLETNÝ POPLATOK CP 
250 €
Poplatok je pre 1 osobu
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov 230 €
CELOROČNÝ KOMPLETNÝ POPLATOK CP1 
400 €
Poplatok pre 1 osobu
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov 360 €
CELOROČNÝ KOMPLETNÝ POPLATOK CP2 
430 €
Poplatok pre 1 osobu
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov 400 €
CELOROČNÝ KOMPLETNÝ POPLATOK CP3       
550 €
Poplatok pre 1 osobu
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov 520 €
CELOROČNÁ RODINNÁ STAROSTLIVOSŤ CPR1
440 €
Poplatok je pre 2 osoby
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov 410 €
CELOROČNÁ RODINNÁ STAROSTLIVOSŤ CPR2 
470 €
Poplatok pre 2 osoby
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov 440 €
CELOROČNÁ RODINNÁ STAROSTLIVOSŤ CPR3 
590 €
Poplatok pre 2 osoby
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov  540 €