CELOROČNÝ KOMPLETNÝ POPLATOK CP 
270 €
Poplatok je pre 1 osobu
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov 250 €
CELOROČNÝ KOMPLETNÝ POPLATOK CP1 
420 €
Poplatok pre 1 osobu
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov 380 €
CELOROČNÝ KOMPLETNÝ POPLATOK CP2 
450 €
Poplatok pre 1 osobu
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov 420 €
CELOROČNÝ KOMPLETNÝ POPLATOK CP3       
570 €
Poplatok pre 1 osobu
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov 540 €
CELOROČNÁ RODINNÁ STAROSTLIVOSŤ CPR1
460 €
Poplatok je pre 2 osoby
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov 430 €
CELOROČNÁ RODINNÁ STAROSTLIVOSŤ CPR2 
490 €
Poplatok pre 2 osoby
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov 460 €
CELOROČNÁ RODINNÁ STAROSTLIVOSŤ CPR3 
610 €
Poplatok pre 2 osoby
Zvýhodnená cena pre našich verných klientov  560 €